PRIVACY POLICY

Explomotion-Lifestyle, gevestigd te Heeze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Explomotion-Lifestyle, respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die haar tijdens het gebruik van deze website, handmatig of automatisch verschaft wordt, strikt vertrouwelijk en zorgvuldig zal worden behandeld en beveiligd.

Explomotion-Lifestyle, houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens?

Explomotion-Lifestyle, verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn wanneer je een reactie op het blog achterlaat of het contact-fomulier invult. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Doel
– Contact door bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om diensten af te leveren.

Jouw rechten 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Explomotion-Lifestyle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@explomotion-lifestyle.nl. Explomotion-Lifestyle wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn 
Explomotion-Lifestyle bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na beëindiging en afwikkeling van de opdracht bewaard, tenzij Explomotion-Lifestyle verplicht is deze langer te bewaren.

Cookies 
Explomotion-Lifestyle maakt op haar website gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen om je te kunnen herkennen als je de site opnieuw bezoekt. Na 7 dagen dien je opnieuw akkoord te gaan met de cookies. Er verschijnt dan opnieuw een pop-up waarin je dit kunt aangeven. Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Beveiliging 
Explomotion-Lifestyle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@explomotion-Lifestyle.nl

Verstrekking gegevens aan derden 
Explomotion-Lifestyle.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen 
Als je vragen hebt over deze Privacy Policy, dan kun je hierover contact opnemen via info@explomotion-lifestyle.nl

Wijzigingen
Explomotion-Lifestyle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy, zodat het aanbeveling verdient deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens
Explomotion-Lifestyle

Website: www.Explomotion-lifestyle.nl
E-mail: info@explomotion-lifestyle.nl
KvK-nummer: 67265316
BTW ID: NL206032699B01

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 24-10-2020

Begin met chatten
Hulp nodig ?
Hallo hoe kunnen we je van dienst zijn ?